E-Poe andmed ja muu teave
VM Trading  OÜ
Aadress: Hõbeoru 8 Nõo Tartumaa 61601
Registrikood 14858092
Telefon +372 53268747 (E-R 9-19)
Meiliaadress: info@hulgimuuk.ee

VM Trading OÜ e-poe müügitingimused

Müügitingimustes kasutatavad mõisted

E-pood – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta

E-poe tegevuskoht – tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadressi
Kaup – müügiks pakutav või müüdav vallasasi
Müüja – füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega

Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes soetab kauplejalt kaupu;
Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;
Tarbijavaidlus – tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlus;
VÕS – võlaõigusseadus.

Üldsätted

Toodete müümine e-poes toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule. VM Trading OÜ müügitingimused on kooskõlas võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandusetegevuse seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, jäätmeseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.
E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe teenustesse ja hinnakirjadesse muudatusi. E-poel on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid müügitingimusi juhul kui muutuvad kauplemist reguleerivad seadused, tingimustes avastatakse ebakõla kehtivate seadustega või tingib seda mõni muu kehtivate seadusega kooskõlas olev mõjuv põhjus. Juba sõlmitud kasutajalepingute müügitingimused jäävad kehtima versioonis, mis lepingu sõlmimise hetkel kehtis.
E-poes on kaupade hinnad eurodes ning koos käibemaksuga.
E-poe müügitingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne kauba ostu kinnitamist peab ostja kinnitama VM Trading OÜ e-poe müügitingimustega nõustumist. Nõustumuseks loetakse, et ostja on need läbi lugenud, aru saanud ja kinnitab nõustumust müügilepingus toodud tingimustega.

Hinnad

Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on väljendatud eurodes ning toodud koos käibemaksuga.
Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu.
E-poel on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade hindu.
Juhul, kui müüja on muutnud kauba hinda enne kauba ostjale kättetoimetamist, tarnitakse kaubad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügihinnaga.

Üldist toodetest ja ostuprotsessist

E-poes pakutavad kaubad on laos olemas või tellitakse vastavalt vajadusele tarnijatelt. Kaupade ostuprotsessi käigus kuvatakse ostjale informatsiooni laovaru suurusest.
Peale tellimuse sooritamist saab ostja müüjapoolse tellimuse kinnituse oma e-postiaadressile.
Pikema tarneaja puhul kokkuleppel ostjaga pakub kaupleja välja:
uue tarneaja;
toote asendamise samaväärse teise tootega;
raha tagastamise.
Juhul, kui müüja mitteolenevatel põhjustel tarneaeg ületab 30.kalendripäeva, pakub müüja kokkuleppel välja uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega või raha tagastamise.
Ostja sooviavalduse alusel tagastab kaupleja kauba eest tasutud raha 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates. Müüja teeb tagastatava kauba eest tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks ostja. Ostjaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.
E-poes kauba juures kuvatavad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ning erineda tegelikust kaubast. Tootega tutvumiseks ja täpsema informatsiooni või kirjelduse saamiseks võib ostja pöörduda kaupleja poole e-kirjaga.
Kauplemine e-poes toimub nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega.
Ostja on kohustatud esitama kauplejale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad, korrektsed ning õiged andmed (tarbija puhul perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul perekonnanime asemel juriidilise isiku nimi ning lisaks muudele tarbija puhul loetletud andmetele ka äriregistri kood). E-pood ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.
E-poes tekib ostjal peale tellimuse esitamist maksekohustus müüja poolt esitatud arve alusel. E-poe müüja vahendab ka järelmaksuvõimalust, mille saamiseks tuleb ostjal täita vastavasisuline taotlus.
E-poe tellimuse täitmine algab hetkest, kui ostja on esitanud kauba tellimuse ja täitnud sellega kaasneva maksekohustuse või järelmaksutaotlus on järelmaksu andva ettevõtte poolt rahuldatud ning järelmaksutaotlus on ostja poolt allkirjastatud.
E-poe kaubad, mis kannavad märgistust “näidistoode” “tagastatud toode”, on osaliselt kriimustatud või vigastatud tootepakenditega võib esineda kulumisjälgi.
Ostja võib e-poes anda müüjale nõusoleku saada müügipakkumisi enda poolt esitatud elektronposti aadressil.

Ostuprotsess e-poes

Ostuprotsessi alustamiseks peab ostja hulgimuuk.ee e-poest valima välja sobiva kauba ning tutvuma kaubaga seonduva informatsiooni, kirjelduse, ostutingimuste ja hinnaga. Kogu vajaminev informatsioon on leitav kauba kirjelduse all. Kauba saadavus  ja tellitavate toodete tarneaeg kuvatakse ostjale kauba valimise protsessis.
Ostu sooritamiseks peab ostja valima kauba ning asetama selle ostukorvi.
Soovi korral võib ostja valida ostukorvi rohkem tooteid. Enne ostu lõplikku sooritamist peab ostja veenduma, et kõikide kaupade soovitud kogused on õiged.
Enne ostu lõplikku ostu sooritamist ja kinnitamist saab ostukorvi valitud kaupu kustutada, muuta kaubaartikleid ja kaubakoguseid.
Ostu kinnitamiseks peab ostja sisestama kauba tellimusse kõik Hulgimuuk.ee poolt nõutavad andmed.
Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muud kättetoimetamise kulud. Selleks valib ostja enne kauba tellimuse lõplikku kinnitamist kauba kättetoimetamise viisi. Kauba hinnale lisandub vastavalt ostja poolt valitud kättetoimetamise viisile tasu kauba kättetoimetamise eest. Ostud, mille summa ületab 45 eurot, toimetatakse ostjani tasuta.(kui pole teisiti märgitud)
E-pood pakub ostjale kauba kättetoimetamiseks Eesti Vabariigi piires järgmisi viise:
Kullervedu ostja poolt näidatud aadressile tasuga 4 eurot;
Smartposti või DPD pakipoe teenus ostja poolt näidatud pakiautomaati või pakipoodi tasuga 2.95 eurot.(Hetkel ei ole aktiivne)
Väljapoole Eesti Vabariiki  kaupa üldjuhul ei toimeta, kuid on võimalik.
Ostjal on kohustus VM Trading OÜ müügitingimustega tutvuda enne ostu lõplikku sooritamist. Selleks peab ostja tegema märke vastavas aknas „Olen läbi lugenud Tingimused ning nõustun nendega”, kui ta on müügitingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Ilma e-poe müügitingimustega nõustumata ei saa ostja ostuprotsessi jätkata.
E-poest ostetud kauba müügileping muutub pooltele siduvaks peale ostja poolt müügiarve tasumist või järelmaksulepingu sõlmimist.
E-poest järelmaksuga kauba ostmisel tuleb täita järelmaksutaotlus. Taotluse rahuldamisel järelmaksu pakkuva ettevõtte poolt ja ostja järelmaksulepingu allkirjastamise järel loetakse e-poe müügileping sõlmituks.
Ostja peab järelmaksu taotlemisel allkirjastama järelmaksulepingu 3 päeva jooksul alates järelmaksu pakkuva ettevõtte nõustumusest järelmaks väljastada. Kui ostja ei ole tähtaegselt järelmaksulepingut allkirjastanud, tellimus e-poes tühistatakse.
Ostja on kohustatud e-poe ostuarve tasuma 3 päeva jooksul alates tellimuse sooritamist. Kui ostja ei ole selle aja jooksul ostuarvet tasunud, tellimus e-poes tühistatakse.
Peale tellimuse kinnitamist saadab müüja ostjale e-postiaadressile järgmise sisuga informatsiooni:
VM Trading OÜ andmed koos aadressi ja sidevahendite andmetega;

informatsioon ostetud kauba kohta;
kauba koguhind koos kõikide maksude ja tasudega, sh kauba kättetoimetamise kulud;

Kaupade tarneaeg ja -tingimused

E-poes ostu sooritamisel valib ostja müüja poolt pakutavatest kauba tarnimisvõimalustest omale sobivaima.
E-poest ostetud kaupade tarnetähtaja pikkus sõltub asjaolust, kas tellitud kaup asub laos või mitte.
Ostjale tagastatakse tema sooviavalduse põhjal pikema tarneaja tõttu kauba eest tasutud raha (sh tasutud transporditeenuse eest) 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates.
Võimalusel lühendab müüja tarnetähtaega, teavitades ostjat sellest tellimusele lisatud kontaktandmete või sidevahendite kaudu.

Ostu-müügilepingust taganemine ja ostu-müügilepingu alusel saadu tagastamine

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik

Nii ostja kui müüja võivad enne kauba ostjale tarnimist lepingu üles öelda või lepingust taganeda VÕS-s sätestatu kohaselt.
Müüja jätab endale õiguse enne kauba ostjale tarnimist lepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

Tellitud kaupa ei ole mõistliku aja jooksul või müüjale ebamõistliku kulu tekitamata võimalik tarnida.
Kehtivad õigusaktid ei luba tellitud kaupa ostjale müüa.
Tellimuse täitmist takistab nn. vääramatu jõud.
Müüjal ei ole muul siin nimetamata mõistlikul põhjusel võimalik lepingut täita.
Kui müüja taganeb lepingust siis tagastab ta ostjale tasutud ettemaksu viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisotsuse tegemisest.
E-poes kauba ostmiseks sõlmitud lepingust taganemisel kohaldatakse VÕS-i lepingust taganemise sätteid.
Kui e-poest ostetud kaup on tarbijani jõudnud, võib tarbija ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul.
Lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel peab tarbija müüjat taganemisest teavitama kirjalikus vormis arusaadavalt ja ühemõtteliselt.
Veebis täidetavasse taganemisavaldusse peab tarbija märkima kauba tellimuse või ostuarve numbri, mis on leitav tellimuse kinnitusel ja ostuarvel. Kui tellimusel on kaupu rohkem kui üks ja taganemisavaldus tehakse vaid osale kaupadest, tuleb eraldi ära märkida, milliseid kaupu taganemisavaldus käsitleb. Taganemisavaldusele tuleb samuti märkida tarbija eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed.
Taganemisavaldus tuleb esitada VM Trading OÜ e-posti aadressile: info@hulgimuuk.ee
Tarbija tagastab müüjale kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.
Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei tagasta müüja tarbijale kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüja võib keelduda tarbijale tagasimakse tegemisest seni, kuni taganemislepingu esemeks olev kaup on talle tagastanud.
Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
Müüja teeb tagastatava kauba eest tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija. Tarbijaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.
Tarbija poolt tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui kaup on ostetud tootekampaania korras, kus põhitootele on lisatud veel mõni kaup, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt, st kõik kaubad.
Tarbija ei saa ostetud kaupa tagastada, kui kaup on valmistatud talle eritellimusel  arvestades tarbija isiklikke vajadusi või tarbija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud. Samuti ei kuulu tagastamisele avatud ümbrisega audio- ja videosalvestised ja arvutitarkvara.

Tarbija kannab talle ostu – müügi lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole ostu- müügilepingus kokku leppinud teisiti.

Pretensioonide esitamise kord

Tarbijale   e-poe kaudu müüdavatele toodetele kehtib VÕS § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba tarbijale kättetoimetamise kuupäevast, mis on fikseeritud kauba saatedokumendil.
Pretensioon tuleb esitada viivitamatult. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
Ostja, sõlmides ostu-müügilepingu oma majandus- või kutsetegevuses, peab ostetud kauba viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta kauba lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.
Majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab kauba lepingule mittevastavust teatamisel, st pretensiooni esitamisel kauba mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama.
VM Trading OÜ-le esitatud pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui leiab tõendamist, et kaubal esinevad puudused on tekkinud ostja süül.
Pretensiooni esitamiseks ettenähtud perioodil on ostjal õigus kauba tasuta remondile müüja poolt. Kui kaupa ei ole võimalik remontida, siis see asendatakse volitatud töökoja otsuse alusel. Kui kauba asendamine ei ole võimalik, tagastab müüja ostjale kauba eest makstud raha.
Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et kaupa on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja eesmärgipäraselt.
Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:
kaupa kauplusesse remonti tuues ei esitata selle ostu või töövõttu tõendavat dokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud;
kauba seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav;
kauba konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud või kui kaupa on remonditud volitamata isikute poolt;
kauba puudus on tekkinud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel, ülekoormamisel, füüsilisel vigastamisel, vedelike kahjustuste tagajärjel vms;
Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale kauba üleandmist ostjale, kauba ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või kauba kasutamisel selleks mitteettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ning kauba sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
VM Trading OÜ ei vastuta:
remonditava kaubaga seotud info säilimise eest;
andmete ja tarkvara kahjustuste ning andmete kadumise eest, mis võivad kaasneda kauba remondiga;
kauba defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekti ei ole pretensiooni esitamise käigus mainitud.
VM Trading OÜ juhib tähelepanu, et tarbijal on õigus e-poest soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada VÕS § 101 loetletud õiguskaitsevahendeid.

Garantiiprotseduurid

VM Trading OÜ vahendab e-poes müüdavale kaubale tootja garantiid ja garantii protseduure, teostamata ise garantiiremonti.

Kaupade puhul, millel on Eestis olemas autoriseeritud tooteesindus, võivad ostjad garantiiprobleemidega pöörduda iseseisvalt nende poole.
Garantiiremondi protseduuri teostamiseks peab ostjal olema esitada VM Trading OÜ poolt müügi- või töövõtutehingu sooritamist tõendava dokumendi koopia ning vigastamata seerianumbriga kaup. Juhul, kui kauba seerianumber on rikutud või loetamatu, samuti juhul, kui kaubal esineb visuaalselt nähtavaid mehhaanilisi vigastusi, on VM Trading OÜ-l õigus keelduda vahendamast tasuta garantiiremonti.
Garantiiremondi protseduuri vahendamiseks peab kaup olema VM Trading OÜ-le esitatud originaalkomplektsuses.
VM Trading OÜ säilitab ja ladustab garantiiprotseduure läbinud kaupu kuni kolm kuud, mille möödumisel juhul, kui kauba garantii protseduurile toonud isik neile järgi ei ole tulnud, kaubad utiliseeritakse.
Garantiiperioodi pikkus on määratletud kauba tootja poolt ning sellekohane informatsioon on toodud e-poes müüdavate kaupade tootekirjelduses ja informatsioonis. Juhul, kui tootekirjelduses puudub informatsioon garantii kohta, siis OÜ VM Trading garantiid ei vahenda.
Garantiiperiood hakkab kehtima kauba ostjale üleandmisest.
Garantiijuhtumi korral peab ostja:
kontrollima, et kaup oleks füüsiliste vigastusteta ja kõik kaubaga seotud tarvikud, lisandid ja seadmed oleksid alles ja komplektsed. Kui kaubal esineb füüsilisi vigastusi, siis tootjagarantii kaubale ei laiene;
toimetama puudustega kauba koos ostuarvega Arvutitark OÜ müügiesindusse või autoriseeritud hooldusesinduse olemasolul sinna;
kaubaga peavad kaasas olema kõik sellega seotud tarvikud, lisandid ja seadmed. Mittekomplekse kauba puhul võib kaupleja ja autoriseeritud hooldusesindus keelduda kaupa garantiiremonti võtmast;
kirjeldama tekkinud viga või puudust võimalikult täpselt ning kuidas ja millal ilmnes või tekkis kaubal puudus.
Juhul, kui garantiijuhtumi lahendamise käigus teostatud ekspertiisis selgub, et kaup on kahjustunud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena või kui kaubal ei tuvastata ekspertiisi tulemusena puudust ning kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele, tasub ekspertiisi kulud kauba ekspertiisi andja.
Garantiijuhtumite puhul ei võimalda VM Trading OÜ ekspertiisi või remonti suunatud kauba asemele asendustoodet.
Garantiijuhtumite alla ei kuulu:
kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt kaupa installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või kauba sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest või kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.
Kliendikaebuste lahendamise kord
Kliendikaebuste tekkimisel peab ostja edastama kirjaliku kaebuse e-postiaadressile : info@hulgimuuk.ee
Kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava kaebuse korral peab ostja märkima:
nime ja kontaktandmed;
kaebuse esitamise kuupäeva;
kaebuse kirjelduse või müüjale esitatava nõude sisu;
kauba ostuga seotud kliendikaebuse puhul lisama ostu sooritamist või garantiid tõendava dokumendi või selle koopia.
VM Trading OÜ edastab kaebuse esitajale kinnituse selle vastuvõtmisest.
VM Trading OÜ vastab ostjale kaebusele 14 päeva jooksul. Kui müüja vajab kaebusele vastamiseks lisatähtaega, informeerib müüja sellest ostjat koos viivituse põhjustega, andes kaebuse esitajale uue tähtaja, mille jooksul ta kaebusele vastab.
Juhul, kui tarbija ei rahuldu müüjapoolse kliendikaebuse lahendusega, on tal võimalik edasi pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, kelleks on Eestis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.
Tarbijavaidluste komisjoni poolt kaebuse läbivaatamine on tasuta.
VM Trading OÜ juhib tarbijast ostjate tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.
Käesolevates e-poe müügitingimustes eraldi välja toomata küsimused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Isikuandmete konfidentsiaalsus

Isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud Isikuandmete kaitse tingimustega, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatu osa.
Vastutus ja vääramatu jõud
VM Trading OÜ vastutab ostja ees ja ostja vastutab VM Trading OÜ ees teisele poolele käesolevate müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

VM Trading OÜ ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest.

Hulgimüük1.ee ei saa garanteerida, et kõik pretensioonid saavad lahendatud, sest rahvusvaheliste suurettevõetega on alati suured viivitused.